Hjem NY ENG

What is a processing-boat?

A processing boat sedates and bleeds the fish by the pen-side. The fish is then stored in cooled salt-water. 

The fish are pumped on board and distribuited in counter current pools, where they will swim into the automatic “Stun and Bleed” -machines. All fish are manually controlled before storage to control a correct sedation and bleeding.

The method will increase the velfare of the fish and lower the environmental impact of the aquaculture industry. 

Fish welfare

By harvesting the fish on the pen-side we will reduce the number of handlings of the fish. This leads to a less stressed fish, and all fish will get a correct and fast sedation. Increased bio-security with the use of processing boats will create welfare for future fish in the industry.

Bærekraft

Da prosessbåter frakter bløgget laks så kan de ha en høyere effektivitet på lastevolumet sett opp mot tradisjonell fisketransport. Dette resulterer i mindre båter, med lavere utslipp, for samme volum fisk. Samtidig så får vi med oss flere fisk til matfatet ved at vi eliminerer dødelighet under lasting, transport og i ventemerd. Dette gir flere kilo å fordele utslippene på, og skaper et mer bærekraftig produkt i fisken vi transporterer.

Innovasjon

Napier har lang historie med utvikling og implementering av innovative løsninger, alt fra vår utvikling av skyveskottet på 90-tallet, til prosessbåt-konseptet. Denne innovative tankegangen tar vi videre med oss for å videreutvikle våre nåværende og fremtidige fartøy for å skape et enda mer bærekraftig og velferdsorientert produkt i fremtiden.

Om oss

Hvem er vi?

Napier AS har 75 ansatte, som opererer fire båter og en administrasjon. 

Båtene opererer langs hele Norgeskysten, fra Agder i sør til Bodø i nord.

Hva vil vi?

Vi vil fortsette å skape verdier for våre kunder, og å bidra til at laks og ørret er produkter som leder an innenfor dyrevelferd og miljø.

Napier sin visjon er å fortsette å lede utviklingen av konseptet med bløgging på merdkanten.

Vår historie

Napier ble etablert i 1995, og i 2008 ble brønnbåten Tauranga ombygget til prosessbåt sammen med Mowi, og vi ble prosessbåt-spesialister.

Våre båter har navn etter byer eller områder på New Zealand. Det er fordi grunnleggeren av Napier, Bernt Arne Eidesvik, hadde en helt spesiell kontakt med  det sagnomsuste landet.

Kontakt oss

Napier har sitt hovedkontor på Langevåg på Bømlo.

Har du spørsmål om prosessbåter, fiskevelferd, bærekraft og innovasjon i oppdrettsnæringen så er vi alltid tilgjengelig for en prat. 

Kontaktinfo

Kontoradresse

Hovlandsvegen 18, 5443 Bømlo