Karriere

Gjennom kunnskap og driftserfaringer har vi utviklet innovative og banebrytende løsninger, bygget en velrennomert flåte av bløggebåter, og etablert en velfungerende administrasjon. Til sammen har det gitt 71 arbeidsplasser på sjø og land. 

Med en ny og stor langtidskontrakt vel i havn, starter neste kapittel. Vi skal de kommende årene vokse videre, og vil trenge en rekke nye, dyktige medarbeidere. Både til de to nye skipene vi bygger, men også til eksisterende fartøy og organisasjonen på land.

Interessert?