Fiskevelferd

Fiskevelferd er et av fundamentene som prosessbåt-konseptet er bygget på. Ved å bedøve og avlive (bløgge) fisken ved merdkanten minimerer vi håndteringene av fisken. Dette fører til en mindre stresset fisk, og en unngår at fisk dør uten å få en korrekt bedøvelse og avliving.

Trengeoperasjonen, hvor en samler fisken sammen, er en viktig faktor å få rett for å sikre god fiskevelferd ved et oppdrettsanlegg. Vi er svært opptatt av å optimalisere denne prosessen og arbeider kontinuerlig med oppdretter for å bedre velferden under trenging.