Lønnsomhet

Bløggebåter fra Napier er effektive fartøy som er designet for å levere høyest mulig kvalitet og biosikkerhet. Dette gjør at en er med på skape verdier hos oppdretter.

Fartøyene våre kan ha en høy andel fisk i lastetankene, rundt 75%, noe som gjør at størrelsen på båtene kan reduseres per tonn fraktet. Mindre båter har et redusert forbruk av drivstoff, noe som fører til reduserte kostnader i drift av fartøyet.

Bløggebåter vil i tillegg ikke ha noe tap av fisk under lasteoperasjonen eller transporten. Dette er et stort fortrinn med våre fartøy, og en vil skape betydelige økninger i antallet fisk som ender opp i isoporkassene på slakteriet for transport ut til kunde. Samtidig opererer våre båter med den høyeste standard innenfor biosikkerhet, og en reduksjon av smitteoverføringen blant fiskegrupper kan spare oppdrettere for store summer i kostnader knyttet til blant annet dødelighet, behandling, kvalitetsnedgradering og håndtering.