Vi er Napier

Napier AS har 72 ansatte, og drifter fire båter og en administrasjon i Langevåg, Bømlo. Selskapet er i vekst og har i de siste årene overtatt tre nybygg – rederiet har og klare planer for videre ekspansjon. Våre fartøy opererer langs hele Norskekysten, fra Agder i sør til Bodø i nord.

Våre båter har navn etter byer eller områder på New Zealand. Dette er fordi grunnleggeren av Napier, Bernt Arne Eidesvik, hadde en helt spesiell kontakt med det sagnomsuste landet, og valgte å navngi vårt første fartøy, Tauranga, etter en by der nede. Navngivingen har vi tatt med oss videre inn i Taupo og Taupiri, som er henholdsvis en innsjø og by på New Zealand.

Vårt DNA

Vi vil fortsette å skape verdier for våre kunder, og bidra til at laks og ørret er produkter som leder an innenfor dyrevelferd og miljø.

Napier betjener oppdrettere som har behov for bærekraftig og lønnsom transport av oppdrettsfisk med høy fiskevelferd, fra merd til slakteri. Vi har gjennom kunnskap og erfaring utviklet innovative, banebrytende løsninger og bygd opp en flåte på grunnlag av det og en organisasjon for å operere den.

Vårt mål er å lede utviklingen av konseptet med bløgging på merdkanten. Vi hviler aldri i vår jakt på forbedringer der fiskevelferd, biosikkerhet og lønnsomhet kommer våre kunder til gode.

Visjon

Vår visjon er ambisiøs og gir oss inspirasjon i det daglige arbeidet: Vi gir verden bærekraftig transport på fiskens premisser.


Miljøvennlig og fremtidsrettet

Napier ble etablert i 1995. Rederiet har kontor på Bømlo og driver prosessbåtene Tauranga, Taupo, Taupiri og Taumar. Det hele startet med at Tauranga ble bygd som brønnbåt i 2001, og var da først ute med bruk av skyveskott. Tauranga ble i samarbeid med Mowi forlenget og ombygd i 2008, og ble dermed Europas første prosessbåt for laks. Siden 2009 har fartøyet gått for Mowi, og bløgget, fraktet og levert mer enn 600 000 tonn laks. Dette har gitt oss betydelig kunnskap og erfaring rundt de spesielle forholdene ved bløgging på merdkanten.

I 2017 inngikk vi et tett samarbeid med Fitjar Mek. Verksted (FMV) og Heimli Design. Samarbeidet mellom rederi, verft og designselskap medførte at nybyggene innehadde erfaringer fra alle aktørene. I felleskap utviklet vi prosessbåter med ulike størrelser for ulike behov.

I løpet av 2019 fikk vi både Taupo og Taupiri levert som nybygg fra FMV. Disse går nå med langtidskontrakter hos Mowi.

Rederiet har gått gjennom en stor vekst, og fra 2018 til 2022 har vi økt fra 16 til rundt 70 ansatte.

Prosessbåt-konseptet er blitt betydelig optimalisert de siste årene, og vi har fått tatt våre erfaringer videre fra Tauranga til våre nybygg.

Vi har blant annet:

  • Utviklet eget CIP vask system som reduserer vasketiden med 75 %, uten at det forringer resultatet.
  • Utviklet metode som fortløpende fjerner bakterier under resirkulasjon av RSW vann.
  • Utviklet metode for skånsom omrøring av fisk i tank, for raskere og jevnere nedkjøling.
  • Automatisert prosessen for eliminering av menneskelig feil.
  • Bidratt til at losseprosessen blir automatisert på land, slik at en slipper personale frem til sløyelinje.

Vi driver en kontinuerlig forbedringsprosess, og i tillegg til det vi gjør sammen med våre samarbeidspartnere, utfordrer vi våre underleverandører for å stadig levere bedre resultater. Søkelyset på utvikling og kvalitetsforbedringer er noe som driver oss fremover for å sikre at vi er ledende innenfor prosess- og bløggebåter også i fremtiden.