Båten sitt område er delt inn i to soner tilknyttet mattrygghet, disse kalles henholdsvis ren og skitten sone. I forbindelse med produksjon av næringsmidler om bord er det slusen, fabrikken og RSW tanker som anses som ren sone, og alt annet er skitten sone. Se eksempel i bilde under fra Taupo, hvor grønn er ren sone.

Slusen er avgjørende for å kunne bevege seg mellom ren og skitten sone, og har som oppgave å nullstille personer og utstyr som beveger seg mellom de to sonene. Her skal det være utstyr og forbruksmateriale som gjør dette mulig, slik som såpe og desinfeksjon, hårnett, verneutstyr og korrekt bekledning.