Såpe og desinfeksjon har ulik funksjon i vaskeprosessen.

Såpe skal løfte opp biologisk materiale slik at denne kan spyles bort. Det er viktig at ikke såpen rekker å tørke ut, og en kan påføre et nytt lag med såpe og samtidig beholde virkningstiden fra første påleggingen.

Desinfeksjon har som funksjon og drepe de organismene som er gjenværende på overflaten eller i væsken, og er veldig avhengig av en god såpevask dersom den skal fungere optimalt. I videoen under kan en se hvordan desinfeksjonen (klor) ødelegger celleveggen og ødelegger bakteriene.