Håndvask er det viktigste enkelttiltaket som finnes for reduksjon av faren for overføring av patogener fra mannskap til produkt.

Hender skal alltid vaskes ved;

  • Umiddelbart etter toalettbesøk.
  • Når du kommer inn i produksjonslokalet / ren sone.
  • Etter kontakt med gjenstander eller materialer som kan være forurenset.
    • Når du overfører verktøy eller tar i noe som ikke er “nullstilt” inn mot ren sone.
  • En skal alltid bruke desinfeksjon i tilknyttet til håndvask for ren sone.

I instruksjonen nedenfor ser en hvordan håndvask skal foregå + desinfeksjon!

I bildet over kan en se hvilken effekt de ulike stegene av håndvask har, og at en trenger desinfeksjon for å eliminere de mest motstandsdyktige bakteriene, slik som Listeria.