– “Hazard and Analysis Critical Control Point

Dette er et risikostyringsprogram som er pålagt fra Mattilsynet i forbindelse med produksjon av næringsmidler. Målet er å øke mattryggheten til all mat som selges, og den inneholder syv steg:

  1. Indentifiser (finner ut hvilke farer som finnes i din produksjon)
  2. Påvis hvor en trenger styring (f.eks. for faren knyttet til Listeria)
  3. Fastsette grenser (f.eks. 100 CFU/ml for lastevann og 0 for Listeria)
  4. Overvåke (ta prøver)
  5. Korrigerende tiltak (ha prosedyre for hva man gjør dersom det påvises for høye nivå)
  6. Sørge for at punkt 1-5 fungerer etter hensikt (internkontroll)
  7. Dokumentere alt dette.

HACCP har fire ulike typer farer nemlig; biologiske, kjemiske, fysiske og allergisk. For vår del er det biologiske (bakterier, etc.), fysiske (fremmedlegemer slik som slag-plater og metallbiter) og kjemiske (slik som oljer etc.).

Utvidede dokumenter, slik som produktbeskrivelse, flytskjema og beskrivelse av farer finnes på serveren under fabrikkprosedyrer og “HACCP…”.