Generelle, og viktige, punkter for adferden i ren sone:

  • Sår skal dekkes til med plaster.
  • Arbeidsantrekket skal være rent og dekke alt personlig tøy.
  • Det skal brukes hårnett, og evt. skjeggbind dersom skjegget er ca. 0,5cm eller lengre.
  • Bruk rene støvler og arbeidssko.
  • Verneutstyr som brukes skal rengjøres og desinfiseres korrekt og bør ha sin tilknytning til ren sone og ikke brukes andre plasser.
  • Dersom en er syk så meld ifra til nærmeste leder.
    • Følgende er eksempler på hva som diskvalifiserer seg fra arbeid i ren sone; diare, oppkast, åpne infiserte sår…
  • I ren sone skal en ikke; spise, drikke, innta medisiner, bruke snus, tobakk og tyggegummi, eller spytte.

Utfyllende informasjon kan ses i prosedyren for personlig hygiene.

Besøkende og ny-ansatte må få en god opplæring om bord angående disse rutinene, slik at en kan ivareta mattryggheten