Vi tar vare på dine verdier!

Prosessbåter bløgger på merdkanten!

Med vår moderne flåte prosessfartøy sørger vi for best mulig fiskevelferd og biosikkerhet gjennom bløggingen ved merdkanten og en nedkjølt sjøreise til land.

Gjennom innovasjon, teknologiske løsninger og godt sjømannskap sikrer vi din fisk, sørger for at den holder høyeste kvalitet og gir best mulig lønnsomhet.

Aktuelt

Napiers to nye bløggebåter skal øke fiskevelferden, produktkvaliteten og biosikkerheten i transporten av laks fra oppdrettsanlegg i hele Midt-Norge. Nå starter Bømlo-rederiet jakten på 50 nye norske sjøfolk.