Vi tar vare på dine verdier!

Prosessfartøy bløgger på merdkanten!

Med vår moderne flåte prosessfartøy sørger vi for best mulig fiskevelferd og biosikkerhet gjennom bløggingen ved merdkanten og en nedkjølt sjøreise til land.

Gjennom innovasjon, teknologiske løsninger og godt sjømannskap sikrer vi din fisk, sørger for at den holder høyeste kvalitet og gir best mulig lønnsomhet.

Aktuelt