Norges ledende prosessbåtrederi.

Gaselle2020

Vi er en Gaselle-bedrift 2020

DN (Dagens Næringsliv) – Gaselleprisen deles ut hvert år til bedrifter hvor innovasjon og lokal verdiskapning er en sentral del. 

“Napier har en viktig rolle for videre vekst i havbruksnæringen ved å fokusere på fiskevelferd, biosikkerhet, miljøet og verdiskapning.”