Vi er en Gaselle-bedrift 2020

DN (Dagens Næringsliv) – Gaselleprisen deles ut hvert år til bedrifter hvor innovasjon og lokal verdiskapning er en sentral del. 

“Napier har en viktig rolle for videre vekst i havbruksnæringen ved å fokusere på fiskevelferd, biosikkerhet, miljøet og verdiskapning.”

Hva er en prosess-båt?

En prosessbåt bløgger (bedøver og avliver) fisk på merdkanten før de overføres til nedkjølt saltvann.

Fiskene pumpes om bord og fordeles i bassenger, hvor de svømmer mot en vannstrøm og inn i de automatiske bløggemaskinene. Alle fiskene blir manuelt kontrollert før lagring for å sikre at de er blitt korrekt bløgget. 

Metoden øker fiskevelferden og senker miljøbelastningen for produksjon av oppdrettsfisk.

Fiskevelferd

Ved å bløgge fisk på merdkanten vil en minimere antallet håndteringer av fisken. Dette fører til at fisken er mindre stresset før den avlives, og at alle individer får en korrekt bedøvelse og avliving. Økt biosikkerhet ved bruk av prosessbåt skaper og velferd for nye utsett av fisk.

Bærekraft

Da prosessbåter frakter bløgget laks så kan de ha en høyere effektivitet på lastevolumet sett opp mot tradisjonell fisketransport. Dette resulterer i mindre båter, med lavere utslipp, for samme volum fisk. Samtidig så får vi med oss flere fisk til matfatet ved at vi eliminerer dødelighet under lasting, transport og i ventemerd. Dette gir flere kilo å fordele utslippene på, og skaper et mer bærekraftig produkt i fisken vi transporterer.

Innovasjon

Napier har lang historie med utvikling og implementering av innovative løsninger, alt fra vår utvikling av skyveskottet på 90-tallet, til prosessbåt-konseptet. Denne innovative tankegangen tar vi videre med oss for å videreutvikle våre nåværende og fremtidige fartøy for å skape et enda mer bærekraftig og velferdsorientert produkt i fremtiden.

Om oss

Hvem er vi?

Napier AS har 75 ansatte, som opererer fire båter og en administrasjon. 

Båtene opererer langs hele Norgeskysten, og tre av fire båter er på langtidskontrakter med Mowi. 

Hva vil vi?

Vi vil fortsette å skape verdier for våre kunder, og å bidra til at laks og ørret er produkter som leder an innenfor dyrevelferd og miljø.

Napier sin visjon er å fortsette å lede utviklingen av konseptet med bløgging på merdkanten.

Vår historie

Napier ble etablert i 1995, og i 2008 ble brønnbåten Tauranga ombygget fra brønnbåt til prosessbåt sammen med Mowi og vi ble prosessbåt-spesialister.

Våre båter har navn etter byer eller områder på New Zealand. Det er fordi grunnleggeren av Napier, Bernt Arne Eidesvik, hadde en helt spesiell kontakt med  det sagnomsuste landet.

Kontakt oss

Napier har sitt hovedkontor på Langevåg på Bømlo.

Har du spørsmål om prosessbåter, fiskevelferd, bærekraft og innovasjon i oppdrettsnæringen så er vi alltid tilgjengelig for en prat. 

Kontaktinfo

Kontoradresse

Hovlandsvegen 18, 5443 Bømlo

Om nettsiden:

Utviklet av Kåre Andreas Cederström

Telefon: +47 995 52 554| Email: kaare@napier.no

© All Rights Reserved