MILJØVENNLIG
OG
 

FREMTIDSRETTET

“Napier skal være ledende innenfor kvalitet i prosessbåt-segmentet.” 

Napier AS er et rederi med kontor på Bømlo. Rederiet driver prosessbåtene Tauranga, Taupo, Taupiri og Taumar. Det hele startet med at Tauranga ble bygd som brønnbåt i 2001, og var da først ute med bruk av skyveskott. Tauranga ble i samarbeid med Mowi forlenget og ombygd i 2008, og ble dermed Europas første prosessbåt for laks. Siden 2009 har fartøyet gått for Mowi, og bløgget, fraktet og levert mer enn 500 000 tonn laks. Dette har gitt oss betydelig kunnskap og erfaring rundt de spesielle forholdene ved bløgging på merdkanten.

I 2017 inngikk vi et fremtidsrettet samarbeid med Fitjar Mek. Verksted (FMV) og Heimli Design. Samarbeidet mellom rederi, verft og designselskap medfører at nybyggene innehar erfaringer fra alle aktørene. I felleskap utvikler vi prosessbåter for ulike størrelser og behov.

I løpet av 2019 fikk vi både Taupo og Taupiri levert som nybygg fra FMV. Disse går nå med langtidskontrakter hos Mowi. 

Rederiet har gått gjennom en stor vekst, og fra 2018 til 2020 har vi økt fra 16 til rundt 75 ansatte. 

Prosessbåt konseptet er blitt betydelig optimalisert de siste årene, og vi har fått tatt våre erfaringer videre fra Tauranga til våre nybygg. 

Vi har blant annet:

– Utviklet eget CIP vask system som reduserer vasketiden med 75 %, uten at det forringer resultatet.
– Utviklet metode som fortløpende fjerner bakterier under resirkulasjon av RSW vann.
– Utviklet metode for skånsom omrøring av fisk i tank, for raskere og jevnere nedkjøling.
– Automatisert prosessen for eliminering av menneskelig feil.
– Bidratt til at losseprosessen blir automatisert på land, slik at en slipper personale frem til sløyelinje.

Vi driver en kontinuerlig forbedringsprosess, og i tillegg til det vi gjør selv i Napier, FMV og Heimli, utfordrer vi våre underleverandører for å stadig levere bedre resultater. Fokuset på utvikling og kvalitetsforbedringer er noe som driver oss fremover for å sikre at vi er ledende innenfor prosess- og bløggebåter også i fremtiden.