Napier bygger to nye bløggebåter

To prosessbåtar på havet

Napiers to nye bløggebåter skal øke fiskevelferden, produktkvaliteten og biosikkerheten i transporten av laks fra oppdrettsanlegg i hele Midt-Norge. Nå starter Bømlo-rederiet jakten på 50 nye norske sjøfolk.